Erzurum’da evlenen azaldı boşanma arttı!

Anasayfa'ya Dön 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tüm ERZURUM Haberleri 05.03.2020 13:25:00
Erzurum’da 2019 yılında 4 bin 758 çift evlendi, 623 çift ise boşandı.
Erzurum’da evlenen azaldı boşanma arttı!

 

Nesrin ÇETİNKAYA'nın haberi...

 

RADARHABER / ERZURUM 

Erzurum’da 2015 yılında 5 bin 830, 2016 yılında 5 bin 467, 2017 yılında 5 bin 190, 2018 yılında 4 bin 893 ve 2019 yılında ise 4 bin 758 çift evlendi. İlde gerçekleşen boşanma sayısı 2018 yılına göre yüzde 20,97  oranında artış gösterdi. TÜİK 2015 - 2019 yılı iller evlenme ve boşanma verilerini paylaştı. Erzurum’da geçilen yıl 4 bin 758 evlenme gerçekleşti. İlde evlenme sayısı yüzde 2.75 oranında düşüş gösterdi. İlde kaydedilen evlenme sayısı bölge toplamında yüzde 11.89’luk oran oluşturdu.

 

ERZURUM 2015 -2019

 

Erzurum’da 2015 yılında 5 bin 830, 2016 yılında 5 bin 467, 2017 yılında 5 bin 190, 2018 yılında 4 bin 893 ve 2019 yılında ise 4 bin 758 çift evlendi. İlde evlenme sayısı 2015 yılına göre yüzde 18,30, 2016 yılına göre yüzde 12,96, 2017 yılına göre yüzde 8,32, 2018 yılına göre de yüzde 2,75 oranında düşüş gösterdi. TÜİK Evlenme istatistikleri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, 2019 yılında Erzurum’da 4 bin 758, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 6 bin 563, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 14 bin 94, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 39 bin 985 evlenme gerçekleşti. İldeki evlenme sayısı KUDAKA bölgesinde yüzde 72,49, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 33,75’lik  pay edindi.

 

BÖLGE İLLERİ EVLENME SAYILARI

 

2019 yılı bazında Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde evlenme sayısının en yüksek olduğu üç il Van, Malatya ve Erzurum olarak kaydedildi. Dönemde Erzurum’da 4 bin 758, Erzincan’da bin 371, Ağrı’da 3 bin 905, Kars’ta bin 694, Iğdır’da bin 370, Ardahan’da 562, Malatya’da 5 bin 114, Elazığ’da 3 bin 980, Bingöl’de bin 872, Tunceli’de 426, Van’da 8 bin 24, Muş’ta 2 bin 886, Bitlis’te 2 bin 271, Hakkari’de bin 752 evlenme gerçekleşti.

 

EVLENEN ÇİFTLERİN SAYISI 2019'DA YÜZDE 2,3 AZALDI

 

- Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre; evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6,56 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında yüzde 8,0 artarak 155 bin 47 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,88 olarak gerçekleşti.

 

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

 

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti.

 

KABA EVLENME HIZI

 

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 7,89 ile Aksaray oldu

Kaba evlenme hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,89 ile Aksaray oldu. Bu ili binde 7,86 ile Adıyaman, binde 7,77 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,45 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,93 ile Tunceli, binde 5,19 ile Bayburt izledi.

 

AB ÜLKELERİ

 

Kaba evlenme hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması binde 4,9 oldu

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba evlenme hızları incelendiğinde, 2017 yılında en yüksek kaba evlenme hızının olduğu ülke binde 7,5 ile Litvanya oldu. Litvanya'yı binde 7,3 ile Romanya ve binde 7,1 ile Türkiye izledi. En düşük kaba evlenme hızının olduğu ülke ise binde 3,1 ile Slovenya oldu.

 

YABANCI GELİN

 

Yabancı gelin oranı yükseldi, yabancı damat oranı değişmedi

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenme oranları yıllara göre incelendiğinde, yabancı damat oranına göre yabancı gelin oranının arttığı görüldü. Yabancı gelinlerin sayısı 2019 yılında 23 bin 264 olup toplam gelinlerin yüzde 4,3'ünü oluştururken yabancı damatların sayısı 4 bin 580 olup toplam damatların yüzde 0,8'ini oluşturdu.

 

YABANCI DAMAT

 

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 31,0 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 16,4 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 6,8 ile Avusturyalı damatlar izledi. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 14,5 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 11,7 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10,5 ile Alman gelinler izledi.

 

DOĞU ANADOLU

 

Doğu bölgesinde en fazla evlenen Malatya’da oldu. İstatistiki rakamlara göre, 2019 yılında evlenen çiftlerin sayısı Malatya'da 5 bin 114 oldu. Malatya’yı doğu bölgesinde Elazığ 3 bin 980 rakamı ile takip etti. Bingöl'de evlenen çift sayısı bin 872, Tunceli'de ise evlenen çift sayısı 426 oldu.

Ülkemizde evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 541 bin 424 olduğu kaydedildi.

 

“EN FAZLA EVLİLİK AKSARAY’DA”

 

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı evlilik rakamlarına göre en fazla evlilik 3 bin 289 rakamı ile Aksaray’da gerçekleşti. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale’de 2 bin 92, Aksaray’da 3 bin 289, Niğde’de 2 bin 522, Nevşehir’de 2 bin 148 ve Kırşehir’de bin 515 çift 2019 yılında evlendi. Türkiye İstatislik Kurumu (TUİK) yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti. Boşanmaların yüzde 36'ı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. Boşanmaların 2019 yılında yüzde 36,0'ı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,6'sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

 

GEÇEN YIL ERZURUM’DA 623 ÇİFT BOŞANDI

 

Erzurum’da 2019 yılında 623 çift boşandı. ilde gerçekleşen boşanma sayısı 2018 yılına göre yüzde 20,97 oranında artış gösterdi. İlde kaydedilen boşanma sayısı bölge toplamında yüzde 12,9’luk dilim oluşturdu. Erzurum’da 2019 yılında 623 çift boşandı. İlde gerçekleşen boşanma sayısı 2018 yılına göre yüzde 20,97  oranında artış gösterdi. İlde kaydedilen boşanma sayısı bölge toplamında yüzde 12,9’luk dilim oluşturdu.

 

ERZURUM VERİLERİ 2015 - 2019

 

TÜİK 2019 yılı iller bazlı boşanma verilerini paylaştı. Erzurum’da2015 yılında 541, 2016 yılında 420, 2017 yılında 402, 2018 yılında 515, 2019’da 623 boşanma olayı tespit edildi.  İldeki boşanma sayısı 2015 yılına göre yüzde 15,15, 2016 yılına göre yüzde 48,3, 2017 yılına göre yüzde 54,97, 2018 yılına göre de yüzde 20,97’lik artış gösterdi.

 

DOSİAD BÖLGESEL ANALİZ

 

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD ;Sosyal araştırma Merkezince gerçekleştirilen analize göre,2019 yılında Erzurum’da 623, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde bin 27, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde bin 803, Doğu Anadolu Bölgesinde 5 bin 66 boşanma olayı belirlendi. İl boşanma sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 60,66, Kuzeydoğu’da yüzde 34,55’lik pay gösterdi.

 

BÖLGE İLLERİ BOŞANMA SAYILARI

 

2019 yılı ölçeğinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en fazla sayıda boşanma Malatya’da kaydedildi, Erzurum 3’üncü sırayı aldı. Dönemde Erzurum’da 623, Erzincan’da 344, Ağrı’da 257, Kars’ta 191, Iğdır’da 251, Ardahan’da 77, Malatya’da bin 345, Elazığ’da 760, Bingöl’de 160, Tunceli’de 142, Van’da 583, Muş’ta 136, Bitlis’te 127, Hakkari’de 70 boşanma olayı kaydedildi.    

Etiketler : ,
YORUMLAR Yorum Yazın
Yorum Yazın Kapat
 
 
İsim :
 
 
 
 
 

En Son Haberler